Mermer Fiyatları

Mermer fiyatlarının çok geniş bir aralıkta olmasının objektif ve sübjektif unsurlara bağlı birçok nedeni vardır. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi, belki de en önemlisi taşın o dönemin revaçta olan renk ve deseninde olmasıdır. Bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesi Emprador Light ismiyle bilinen üründür. Önceleri koyu bej ocaklarının belli bölümlerinden çıkan bu mermer, rengin bozulduğu fikriyle sökülüp atılırken, bir dönem sonra koyu bejden daha çok aranan bir taş haline geldi. Mermer fiyatlarının bu anlamda dönemsel olarak değişiklik göstermesi mümkün olabilmektedir.

Kalite Yönünden Mermer Fiyatları

Mermer fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli unsur da fiziksel kaliteye verilen önemdir. Örneğin taşın cilası için kullanılan malzemeden epoksiye, kesim için kullanılan testereden kasalama için kullanılan kerestenin kalitesine kadar çok sayıda unsur mermer fiyatlarını belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bilinçli bir alıcının ürün tercihi yaparken sadece mermer fiyatlarını dikkate alması söz konusu değildir çünkü uygulama aşamasında karşılaşılan sıkıntı ve kayıplar çok daha büyük maliyetlere karşılaşılmasına yol açabilmektedir.

Mermer fiyatlarını belirleyen etkenlerden en önemlilerinden biri de tanıtımdır. Örneğin İtalya bu konuda öncü bir konumdadır. Önde gelen İtalyan firmaları mermeri yüksek kalitede işleyip, yaratıcı tasarımlarla destekleyerek taşa değer katarken, tanıtıma yüksek bütçeler ayırarak mermer fiyatlarını istedikleri yönde manipüle edebilmektedirler. Bunun yanında da mermer arzlarını dengeli bir şekilde yönetip mermer fiyatlarının düşmesini engelleyebilmektedirler. Bu anlamda Türkiye’nin mermer fiyatları konusunda belirleyiciliği maalesef elindeki kaynaklarla kıyaslandığında düşük kalmaktadır. Ülke olarak bir taraftan bu etkinliği artırmaya çalışırken, diğer taraftan Çin’in düşük maliyet odaklı belirleyiciliğinin mermer fiyatları üzerindeki etkisini dikkate alarak dengeli politikalar belirlemek durumundayız.

Efendioğlu Mermer, çalıştığı ürünleri İngilizce sloganında da belirtmiş olduğu gibi, mücevher titizliğinde işlemekte, taşın hak ettiği değeri kazanmasında önemli bir rol üstlendiğinin bilinciyle çalışmalarını devam ettirmektedir.

Mermer fiyatlarını öğrenmek için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

 

Mermer Galerisi