Mermer Fabrikaları

????????????????????????????????????

MTA raporlarına göre, Türkiye 5 milyar m³ mermer rezervi (görünür + muhtemel + mümkün) ile dünya mermer potansiyelinin %40’ına tek başına sahip bir ülke konumundadır. Sektörde mermer fabrikalarının sayısı 1500 iken her biri tek başına ortalama 10 fabrika besleyebilecek mermer ocağı sayısı 800 civarıdır. Bu orana bakılacak olursa Mermer Fabrikalarının sayısının yeterli olmadığı, bu anlamda hammadde olarak da yüksek miktarda satış yapılmasının gereği ortaya çıkmaktadır.

Mermer fabrikalarının artması bir taraftan birim değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesine olanak sağlarken diğer yandan istihdam anlamında önemli katkılarda bulunarak ülke ekonomisi olumlu anlamda etkilemektedir. Bu artış, elimizde hali hazırda bulunan kaynakların daha etkin kullanımını sağlayacak ve dünya mermer piyasasında elimizi daha da güçlendirecektir.

Dünya mermer pazarına katma değeri yüksek ürünler sunma anlamında mermer fabrikaları kilit bir önem arz etmektedir. İtalya’da bulunan Dünya’nın önde gelen mermer fabrikaları, bu sektörde daha eski olmalarının verdiği tecrübe avantajıyla da teknoloji anlamında başı çekerken, Türkiye’nin başlıca mermer fabrikaları önemli oranda bu seviyeyi yakalamıştır, ancak bu mermer fabrikalarının sayısı maalesef henüz tatmin edici düzeye ulaşabilmiş değildir. İtalya ile teknoloji ve kalite anlamında rekabet edebilen bu firmalar aynı zamanda Çin Mermer fabrikalarının sunduğu düşük fiyatlar ile de rekabet edebilmek durumundadır.

Efendioğlu Mermer, bu önemli mermer fabrikaları arasında yer almakta ve kaizen değer sistemi çerçevesinde her zaman, her aşamada bütün unsurlara yönelik yapılacak olan sürekli iyileştirme çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu çalışmalar neticesinde Efendioğlu Mermer’in dünyada sayılı fabrikada yapılabilen 1cm’lik mermer plaka üretimini gerçekleştirebilmesi dünyanın sayılı mermer fabrikalarından biri olduğuna dair örneklerden sadece bir tanesidir.

Türkiye’nin önde gelen mermer fabrikalarından biri olmanın sorumluluğunu taşımanın bilincinde olan Efendioğlu Mermer’in imza attığı önemli projelerden bazıları şunlardır;

  • Gürcistan Parlamento Binası
  • Trump Soho Otel New York
  • Sheraton Otel Ataköy / İstanbul
  • Hyundai Department Store Seul
  • The RBS Bank Texas

 

Mermer Fabrikası Resim Galerisi