Doğal Taş

Doğal taş bakımından, jeolojik yapısı itibarıyla zengin bir potansiyele sahip olan ülkemizde, bugünkü verilere göre 4 milyar m3 işletilebilir mermer, 2,8 milyar m³ işletilebilir traverten, 1 milyar m3 granit rezervi bulunmaktadır. Bu değerlere göre Türkiye, Dünya doğal taş rezervinin yaklaşık %40’ına sahiptir. (http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-Taslar 16-09-16)

Doğal taş zenginliğimizin yukardaki verilere göre çok önemli bir kısmı mermerden ve travertenden oluşmaktadır. Her ne kadar istenilen düzeyde doğal taş kaynaklarımızdan yararlanamasak da son 30 yılda mermerde ve travertendeki atağımız sayesinde Dünya’da doğal taşta Türkiye’nin adı ön plana çıkmaya başladı. Marmara Bölgesi başta olmak üzere, Trakya’dan Doğu Anadolu’ya kadar hemen hemen tüm coğrafi bölgelerimizde, dünya pazarlarında beğeni kazanabilecek nitelikte doğal taşrezervlerine rastlanmaktadır. Bu rezervlerimizden elde ettiğimiz hammaddelerin önemli bir kısmı blok halinde satışa sunulurken her geçen yıl yapılan yatırımlarla modern tesislerimizin artmaya başladı ve doğal taşta katma değeri yüksek ürünler ihraç edebilir duruma geldik ancak hammadde zenginliğimiz hatırı sayılır düzeyde olması doğal taşlarımızı daha çok ham olarak dünyaya sunma zorunluluğunu getirmektedir.

Doğal taş konusunda dikkate alınması gereken en önemli unsurlardan biri, hatta en önemlisi de çevre konusudur. Gelecek nesillere bırakılacak en önemli mirasımıza, madencilik yaparken zarar vermememiz gereğinin bilinci günümüzde oturmaya başlamıştır. Çevreci madencilik bilinci ile yeni neslin donatılması yolunda önemli adımlar atılmakta ve bu konuda hem üniversitelerle, hem de devletle işbirliğine gidilmektedir. Bu konuda verilen eğitim ve seminerler dışında sektörde otokontrol mekanizması yerleşmesi için gerekli önlemler alınmaktadır.

Efendioğlu Mermer, doğanın ülkemize verdiği doğal taş zenginliğinin kıymetini bilmekte ve bu değeri mücevher titizliğinde işlemektedir. Efendioğlu Mermer olarak ülkemizin ortak zenginliği doğal taşlarımızın en önemli unsuru olan mermeri ülkemiz zenginliğine daha çok katkı sağlaması için çabalarımızı sürdürmeye devam etmekle beraber çevremizin bize sunduğu güzelliği korumanın sorumluluğunu da taşımaktayız.

Doğal Taş Galerisi